Zeilvakantie van Kiel naar Nederland
25 september 2023 t/m
4 oktober 2023