Zeilvakantie Kielerwoche
19 juni 2022 t/m
25 juni 2022